Project HENRI – hydrogen energy reservoir

Stretnutie vodíkových IPCEI projektov

cp5 6545 edited

2. stretnutie vodíkových IPCEI projektov

V dňoch 5-6 decembra 2023 sa konalo 2. stretnutie vodíkových IPCEI projektov v Berlíne. Program bol tento krát rozdelený do dvoch častí. Prvej časti za zúčastnili zástupcovia jednotlivých projektov, zástupcovia jednotlivých krajín ako aj zástupcovia EU komisie. V rámci tejto časti zástupca EU komisie.

Druhá časť stretnutia sa už niesla v znamení konferencie, ktorá bola prístupná širokej verejnosti. V rámci konferencie boli predstavené niektoré projekty a ich aktuálny stav. Ďalšia konferencia H2 IPCEI projektov by sa mala konať v roku 2024.

cp4 1153 1 1

cp4 1304

cp5 6653